Христос трябваше да бъде следван ден след ден. Бог не ни дава помощ за утре. Той не дава на чадата Си от страх да не би да ги хвърли в смущение. Затова им дава точно това, което те могат да разберат и да изпълнят. Силите и мъдростта, които им се представят, са достатъчни за необходимостите на момента.

Той е седнал на Своя трон, стоящ над вълненията на нашата планета. Господствуващ над света. Нищо не избягва от Божественият Му поглед. И от лоното на вечното величие и спокойствие Той разпръсква тук долу Своите блага.

Възможно е страданията, които ни постигат, понякога да помрачат духа ни. Кажете си тогава, че Исус ви обича и разбира вашата слабост. Почивайте просто в Неговите ръце. Когато изкушения ни нападнат, когато грижи, неизвестност, мрак ни заобикалят, да си спомним за мястото, където за последен път сме видели светлината. Нека разчитаме на любовта на Исус и да застанем спокойни под Неговата закрила.