ДОСТИГНЕТЕ ВИСОТАТА НА ХРИСТИЯНСКОТО СЪВЪРШЕНСТВО

„А на Този, Който, според действащата в нас сила, може да направи несравнимо повече, отколкото искаме или мислим“ (Ефес. 3:20).

Ако направите Бог своя сила, можете да достигнете дори при най-обезкуражаващите обстоятелства висините и дълбините на християнското съвършенство, които сте смятали за недостижими. Мислите ви могат да бъдат извисени, можете да имате благородни стремежи, ясни възприятия за истината и подбуди за действие, които ще ви издигнат над всички низки подбуди.

Ще са нужни и мисъл, и действие, ако желаете да постигнете съвършенство на характера. Въпреки че сте принудени да бъдете в контакт със света, трябва да сте на пост да не би да търсите твърде пламенно одобрението на човеците и да живеете заради тяхното мнение. Развивайте се в благодатта чрез смирение и посветете безпомощните си души на Христос. Макар и да сте сред хаоса и изкушенията в светската тълпа, можете със съвършена сладост да съхраните независимостта на душата си.

Ако сте в ежедневно общение с Бога, ще се научите да поставяте Неговата оценка над хорската и задълженията, възложени върху вас за благословение на страдащото човечество, ще бъдат посрещани с желание и готовност. Вие не сте свои си; вашият Господ предявява свещени претенции към висшите ви чувства и същинските, най-извисени служби на вашия живот. Той има право да използва вашето тяло и ум до крайната степен на възможностите ви за Своя чест и слава. Каквито и кръстове да се изисква от вас да носите трябва да приемете всичко без роптание.

Мнозина са без Бога и без надежда в света. Те са виновни, покварени и деградирали, поробени чрез сатанинските планове. Но все пак те са онези, които Христос дойде от небето да изкупи. Те са хора за най-нежно съжаление, съчувствие и неуморимо усилие; защото са на ръба на падението. Те страдат от неудовлетворени желания, безпорядъчни страсти и осъждане от собствената си съвест; те са нещастни във всяко едно отношение, защото животът започва да се изплъзва от ръцете им и нямат никаква надежда да го продължат.

Имате важно поле за работа и трябва да сте действени и бдящи, като се отдавате на жизнерадостта и безусловно сте подчинени на призивите на Господаря.