ДОСТОВЕРНОСТТА НА БИБЛИЯТА ОЗНАЧАВА, ЧЕ:

 1. Информацията за Сътворението е истинска и заслужава пълно доверие.
 2. Бог е Автор на цялата Библия. Тя дава вярната информация в духовно, нравствено-етично и научно отношение.
 3. Има един Бог, Който е Творец на цялата Вселена, на живота и на човека.
 4. Всеки човек може да потърси и намери Бога. Бог е познаваем.
 5. Този Бог познава и обича всеки човек такъв, какъвто е.
 6. Грехът разделя човека от Бога.
 7. Бог прощава греховете на всеки човек, ако той се обърне към Него за прошка
 8. Бог се открива на човеците в лицето на Иисус Христос и единствено чрез Него може да се премахне разделението между Бога и човека. Библията показва пътя, по който това може да стане.
 9. Животът на човека не завършва с неговата биологична смърт, а продължава в отвъдния, задгробен свят – или във вечно общение с Бога (рай), или във вечна раздяла от Бога (ад).
 10. Човек след смъртта си трябва да даде отчет пред Бога за живота си.
 11. Човек има правото сам да реши дали да вярва в Бога или не. Такова решение е възможно само докато той е жив. След смъртта неговата съдба за вечността (вечен живот или вечна смърт) не може да бъде променена.
 12. Единствено .християнската вяра, придружена с добри дела, гарантира вечен живот (рай) на човека.