ДОСТЪПНО СРЕДСТВО С ОГРОМНО ЗНАЧЕНИЕ

Тъй като водата, която пием, осигурява нормалната функция на клетките, намаляването на дневния воден прием засяга ефективността на клетъчната активност. В резултат на това хроничната дехидратация предизвиква симптоми, които са равнозначни на болести.Тези симптоми не се разбират. Докато не се осъзнаят като това, което всъщност са, те се считат за болест и се третират с лекарства. Изглежда хората губят чувството си за жажда и усещане за нуждата от вода. Не разбирайки своята потребност от нея, с годините те постепенно все повече обезводняват телата си.

Водата има важна роля като хидролитичен агент при разграждането на хранителните вещества. Хидролизата – разделянето на големите молекули на по-малки чрез включването на молекула вода – е химична реакция, протичаща в организма и намираща се в пряка зависимост от водата.

Осмотичният поток на водата през мембраната може да генерира хидро-електрична енергия, която се превръща в енергиен запас, складиран под формата на АТФ или ГТФ – двете ,,батерии“ на живата клетка. АТФ и ГТФ са химическите източници на енергия в организма. Енергията, получена чрез водата, се използва за тяхното производство.

Продуктите, произвеждани в нервните клетки, се транспортират по ,,воден път“ до мястото на своето предназначение в нервните окончания. Там тези продукти (медиатори) се използват за предаване на съобщението (през синапса) до следващата клетка.

Белтъците и ензимите функционират по-пълноценно, когато са в разтвор с по-нисък вискозитет.Това важи за всички рецептори на клетъчната мембрана. В разтвор, имащ голям вискозитет (както е при състояние на дехидратация) белтъците и ензимите стават по-слабо активни.

Новата научна истина, новият модел, който ще промени медицинското мислене е: Водата – разтворителят на тялото – регулира всички функции, включително и активността на разтворените в неа вещества.

,,Твоето тяло плаче за вода“   Издателство ,,Нов живот“

Можете да купите книгата: https://newlife-bg.com/product-category/health/