ДО ТУКА НИ ПОМОГНА ГОСПОД

“Тогава Самуил взе един камък та го постави между Масфа и Сен, и нарече го Евен-езер {Т.е., Камък на Помощ.}, като казваше: До тука ни помогна Господ.”
1 Царе 7:12 

Като Божий народ ние очакваме пришествието на нашия Господ, Който ще се появи в облаците, заобиколен от сила и голяма слава. Колко внимателни трябва да бъдем, да проверим себе си и да се изпитаме дали сме във вярата. Пред погледа на мнозина сякаш е паднала мъгла, която им пречи да разграничат ясно духовното от уловките на сатана, които са поставени за наше препъване и унищожение. Християните не бива да стават роби на страстите, а да се управляват от Божия Дух. Когато изпаднат в объркване, те няма да изгубят търпение, вяра и надежда. Господ Исус ни е помагал във всякакви опасности и затруднения до този момент и Той пак ще ни избавя от сегашните ни и бъдещи изпитания.