ДО ВСЕКИ ИМА АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛ

“Защото ще заповяда на ангелите Си за тебе Да те пазят във всичките ти пътища.” Псалми 91:11

Ангелите на славата с готовност и радост отдават любов и неуморно бдение над душите, които са паднали и съгрешили. Небесни същества увещават човешките сърца; те носят в този тъмен свят светлина от небесните дворове. С нежно и търпеливо служене те влияят върху човешкия дух, за да доведат изгубените в приятелство с Христос, което е още по-близко от това, което те самите познават.