ДО ДЪРВОТО НА ЖИВОТА

„И пеят нова песен, думайки: Достоен си да вземеш книгата и да разпечаташ печатите й: защото си бил заклан и със Своята кръв си изкупил за Бога човеци от всяко племе, език, люде и народ.“ (Откр.5:9)

Очакваме ли най-сетне да стигнем до небето и да се присъединим към небесния хор? Каквито отиваме в гроба, такива и ще излезем оттам по отношение на характера си. Днес е времето за очистване и освещение.

Йоан вижда Божия трон и около него голямо множество. И пита: „Кои са тези?“. Получава отговор: „Това са тези, които са изпрали дрехите си и са ги избелили в кръвта на Агнето“ (Откр.7:14). Христос ги води до водите на живия извор. Там и е дървото на живота, както и скъпият Спасител. Тук ни е подарен живот, съразмерен с живота на Бога. Няма вече болка, скръб, болести или смърт. Навсякъде царуват мир, хармония и любов.

Сега е времето да получим благодат и сила, за да обединим човешките си усилия с божествената помощ и да формираме характер за вечен живот. Когато вършим това, ще видим, че Божиите ангели ни служат и че сме наследници на Бога и сънаследници с Исус Христос. Когато затръби последната тръба и мъртвите бъдат извикани от своя гроб и преобразени в миг на око, короните на вечната слава ще бъдат поставени върху главите на победителите. Бисерните порти ще се отворят пред народите, които са пазили истината. И те ще влязат през тях. Великата борба ще приключи.

„Елате вие, благословени от Отца Ми, наследете царството, приготвено за вас от създанието на света“ (Мат.25:34). Желаете ли тази благословия? Аз копнея за нея, вярвам, че и вие. Нека Бог ви помогне да победите в битките на живота си, да постигате победи ден след ден; и в края да бъдете сред множеството, което ще свали короните си пред нозете на Исус, ще докосне златните арфи и ще изпълни небесата с най-сладката музика! Обичайте своя Спасител! Не Го отхвърляйте, защото Той е платил безкрайно висока цена за вас! Виждам в Него несравнима красота и ми се иска да я виждате и вие.