ДО СЪПРУГ, КОЙТО ПРОГОНВА ЩАСТИЕТО И МИРА ОТ ДОМА СИ

Ако съпругата ти върши работата си по начин, удобен за нея, нямаш право да се месиш в делата й, да я тормозиш и да я обременяваш с многобройните си предложения и коментари за това как се справя. Не се стреми да превърнеш съпругата си в роб на твоята воля, а чрез любезност и несебелюбиво желание й давай утеха и щастие – и това ще я доведе по-близо до теб. Давай й възможност да упражнява своите способности, не се опитвай да изкривяваш мисленето й и да оформяш преценката й, докато накрая тя загуби своята душевна идентичност.Ти така дълго си й нареждал и си обезсърчавал независимото й мислене, че това я е накарало да се затвори в себе си и да престане да развива своята благородна женственост, която е нейно право. Често несъзнателно оскърбяваш съпругата си, тъй като не обличаш думите и делата си с онази нежност, с която би трябвало. Така намаляваш любовта й към теб и благоприятстваш студенината незабелязано да пропълзява в дома ти.

Ако желаеш да пожертваш своето себелюбие и своята педантичност ще имаш спокоен и щастлив дом, в който ангелите с удоволствие ще присъстват.

,,Свидетелства към църквата“ том IV,  Издателство ,,Нов живот“

Можете да купите книгата: https://newlife-bg.com/product-category/faith-spirituality/?product-page=2