ДО ТЕБ СЪМ

“Моето присъствие ще върви с теб, и Аз ще ти дам почивка.” Изход 33:14

Нека дa се радваме, че Исус Христос е направил възможно за нас да се опрем на Божествената помощ. Когато чувстваме, че сме уморени пряко нашите сили, нека си спомним, че имаме до себе си небесен ангел. Тази мисъл ще ни помогне да почитаме Христа, Който ни е дал възможността да станем Божии синове и дъщери.