ДРУЖЕСТВО „ПАКОСТ”

Едно време баща ми разказваше за съществуващото преди години дружество със странното название „Пакост“. За естеството на неговата дейност можем да разберем най-добре от следната илюстрация:

Четирима от дружеството се наговарят да напакостят на техен познат, който ще наречем условно Иван. Среща го първият и му казва:

–              Иване, какво ти е? Не ми изглеждаш добре!

Иван го уверява, че всичко е добре и се чувства отлично. Среща го обаче по-нататък вторият и му казва подобни думи:

–              Защо не отидеш на лекар, видът ти говори, че не си добре!

Този път Иван е смутен, но се успокоява, че нещо във външния му вид е подвело неговите съграждани. Но ето, че трети и четвърти човек му казват същото и той, вече истински разтревожен и объркан, се прибира вкъщи. Започва да се оглежда, мери си температурата, пие лекарства. От напрежение и внушение се разболява тежко.

Tози разказ може да изглежда наивен. Но в духовната сфера има сили на злото, които са много по-опасни от дружеството „Пакост”. Те се стремят да внушат зло, да разколебаят, да съборят, да доведат до отчаяние, да унищожат. Дяволът и неговите ангели непрестанно атакуват, било с хитростта на змията (II Кор. 11:3), било с яростта на ревящия лъв (I Петър 5:8). Нека не бъдем наивни като посочения по-горе герой. „Съпротивете се на дявола и той ще бяга от вас” (Яков 4:7).