Дръжте се за Божиите обещания

“Всеки светия, който идва при Бога с искрено сърце и Го моли с вяра, ще получи отговор. Вярата ви в Божиите обещания не трябва да отслабва, дори и да не виждате и да не чувствате незабавния отговор на молитвите си. Не се страхувайте да се доверите на Бога! Уповавайте се на Неговото сигурно обещание: „Искайте и ще получите!” (Йоан 16:24).”

(“Съкровища от свидетелства” – 19 стр. Издателство Нов Живот, София)