ДРЪЖТЕ СЕ ЗА НЕБЕСНАТА СИЛА

“Тогава Ти говори на светиите Си чрез видение, като каза: Възложих на един силен да даде помощ.”

Псалм 89:19

Господ те обича. Той притежава нежно състрадание. Обещанието Му е: „Приближавайте се при Бога, и ще се приближава и Той при вас“ (Яков 4:8). Когато врагът дойде изневиделица, Господният Дух ще издигне за вас преграда срещу него. Имайте предвид, че Исус Христос е вашата надежда. В тъжните и обезсърчителни моменти, които ще идват при вас по всяко време, Христос съветва: „Нека се хване за силата Ми, за да се примири с Мен! Да! Нека се примири с Мен“ (Исая 27:5).

Вашата задача е да се държите за силата, която е непоклатима като вечния трон. Вярвайте в Бога. Уповавайте се на Него. Бъдете радостни при всякакви обстоятелства. Макар да имате изпитания, помнете, че Христос е преживял подобни трудности в името на Своите чеда. Нищо не е по-скъпо за Господа както Неговата църква. Той гледа на сърце. Знае кои са Негови. Бог ще изпита всяка душа. „Мнозина ще се чистят и избелят и ще бъдат опитани; а нечестивите ще вършат нечестие, и никой от нечестивите не ще разбере; но разумните ще разберат“ (Данаил 12:10).

Нека тези, които обичат Господа и изпълняват Словото Му, да пеят песни на възхвала и благодарност, вместо да изговарят думи на осъждане, обвинения и натякване. Бог ще благослови хората, които са миротворци.