ДРЪЗКО, БЕЗГРИЖНО ОТЛАГАНЕ

„Ето, ида като крадец. Блажен онзи, който бди и пази дрехите си, за да не ходи гол, та да не гледат срамотата му“ (Откр. 16:15).

Злият слуга казва в сърцето си: „Господарят ми се забави”. Не казва, че Христос няма да дойде. Не се присмива над идеята за второто Му идване. Но в сърцето си, чрез постъпките и думите си заявява, че идването на Господа ще се забави. Пропъжда от умовете на другите убеждението, че Господ ще дойде скоро. Неговото влияние води хората към дръзко, безгрижно отлагане (…) Умът им е завладян от земни страсти (…) Смесва се със света, но заедно със света сам попада в примката (…)

„Ако не бодърстваш, ще дойда като крадец и няма да знаеш в кой час ще дойда при тебе“ (Откровение 3:3). Пришествието на Христос ще изненада фалшивите учители, които казват: „Мир и безопасност!“.

Подобно на свещениците и учителите преди падането на Йерусалим, те очакват да настъпи земно благополучие и слава за църквата. Знаменията на времето тълкуват като предвестници именно на такова бъдеще. Но какво казва боговдъхновеното Слово? „Тогава ще ги постигне внезапно погубление“ (1 Солунци 5:3). За всички, които живеят по лицето на земята, които смятат този свят за свой дом, Божият ден ще дойде като примка (…)

Светът, изпълнен с бунт, разюздан живот, с безбожни удоволствия, е заспал в плътска сигурност. Човеците отлагат идването на Господа. Подиграват се с предупрежденията. Гордо се хвалят: „Всичко си стои така, както от началото на създанието!“. „И утре ще бъде като днес и даже още по-изобилно!“ (2 Петрово 3:4; Исая 56:12). Ще затънем още повече в любовта към удоволствията. Но Христос казва: „Ето, ида като крадец” (Откровение 16:15). В същото време, когато светът пита с презрение: „Къде е обещанието за Неговото идване?“, знаменията за него ще се изпълняват много бързо. Докато викат: „Мир и безопасност!“, ще дойде внезапна гибел. Докато този, който се присмива, и онзи, който отхвърля истината, остават дръзки в поведението си; докато отдадените на печелене на пари продължават своята дейност в различни насоки без оглед на принципите на честността; докато ученикът се стреми жадно да погълне всяко друго знание, но не и знанието от Библията – Христос идва като крадец.