ДУМИ ОТ СЪРЦЕТО

“Кой от вас е мъдър и разумен? Нека показва чрез своето добро поведение делата си в кротостта на мъдростта.” Яков 3:13

Бог желае от Своя народ да занесе в домовете си целия мир, радост и любов, които вярващите изпитват, защото любовта, която имат в дома те ще пренесат и в църквата. Мои скъпи братя и сестри, вие можете да принесете на Бога дарбата да говорите. Докато човек е жив, може да бъде благославян с добри и любезни думи.