ДУХОВЕТЕ И ИЗДАВАНЕТО НА НЕДЕЛНИЯ ЗАКОН

„Нека прибегнат при закона и при свидетелството! Ако не говорят според това слово, наистина няма зазоряване за тях“ (Исая 8:20).

Вършещата чудеса сила на спиритизма ще действа против всички, избрали да бъдат послушни по-скоро на Бога, отколкото на човеците. Духове ще заявяват, че са изпратени от Бога да ги убедят в заблудата им и да потвърдят, че законите на страната трябва да се спазват като Божии. Ще оплакват голямото безбожие в света и ще подкрепят проповедта на религиозните учители, че състоянието на моралния упадък е причинено от неосвещаването на неделята. Голямо ще бъде негодуванието, което ще се повдигне срещу отказващите да приемат свидетелството им.

Всички, които се противопоставят на ученията на спиритизма, се изправят не само срещу човеци, но и срещу Сатана и неговите ангели. Те са започнали битка срещу началства, власти и лукави духове в поднебесната. Злият няма да отстъпи и сантиметър от своята територия, ако не го отблъсне силата на небесните пратеници. Божият народ трябва да бъде в състояние да го посрещне, както Спасителят правеше, с думите: „Писано е“. Сатана също може да цитира Писанието. И днес, както и в дните на Христос, той изопачава ученията Му, за да поддържа своите заблуди. Тези, които искат да устоят в това време на опасност, трябва да разбират лично за себе си свидетелствата на Писанието.

Много хора ще бъдат изправени пред духове на демони, явяващи се в образа на близки роднини и приятели, разпространяващи най-опасни ереси. Посетителите ще докосват най-нежните ни чувства и ще вършат чудеса, за да докажат своите претенции. Трябва да бъдем готови да им се противопоставим с библейската истина, че мъртвите не знаят нищо и че явяващите се по този начин са дяволски духове.

Сатанински инструменти в човешки вид ще вземат участие в последния конфликт, за да се противопоставят на изграждането на Божието царство. Паралелно с това небесни ангели, преобразени като хора, ще бъдат на бойното поле. Двете противопоставящи се групи ще продължат да действат до привършването на последната голяма глава от човешката история.