ДУХОВНА СЛЕПОТА

Преди години в Хайд парк Корнър, един човек стъпил върху празен сандък, опитвайки да се подиграе на християнската вяра.

  • Казват ми, че Бог съществува, но аз не мога да Го видя. Казват ми, че има живот след смъртта, но аз не мога да го видя. Казват ми също, че има ад и рай, но аз не мога да ги видя..

Докато човекът слизал от сандъка, се чули откъслечни аплодисменти. Тогава на това място се качил друг говорител и казал:

  • Казват ми, че наоколо има зелена трева, но аз немога да я видя. Казват ми, че горе има синьо небе, но не мога да го видя. Казват ми също, че наоколо има дървета, но аз не мога да ги видя, защото съм сляп.

Библията казва: „За тези, невярващите, чийто ум богът на този свят е заслепил, за да не ги озари светлината от славното благовестие на Христос, Който е образ на Бога.“ (2 Кор. 4:4 )