„И Духът Господен ще почива върху него, Дух на мъдрост и разум, Дух на съвет и сила, Дух на знание и страх от Господа.“ (Йоан 3:36)

Когато Светият Дух ти разкрие истината, ще цениш високо най-скъпоценните опитности и дълго ще разказваш на другите за утешителните неща, които са ти били изявени. Когато вникнеш в тях, ще споделяш с ободрителна мисъл истината за характера и делото на Христос. Ще имаш нови откровения за Неговата състрадателна любов, която да даряваш на хората – обичащи Го или не.

„Давайте и ще ви се даде“, защото Божието слово е „градински извор (…) кладенец с течаща вода и поточета от Ливан“ (Песен. 4:15). Сърцето, вкусило веднъж Христовата любов, жадува постоянно за все по-големи глътки от нея. И когато я дарява, то я получава в още по-богата и по-изобилна мярка. Всяко Божие откровение за човека засилва способността му да познава и да обича. Постоянният вик на сърцето е „Повече от Теб!“. И винаги отговорът на Духа е „Много повече!“. Защото нашият Бог се наслаждава да върши „неимоверно повече, отколкото сме поискали или помислили“. Светият Дух е даден в пълна мярка на Исус, Който се е отказал от Себе Си заради спасението на изгубеното човечество. Така ще бъде даден и на всеки Христов последовател, когато цялото сърце е предадено да бъде Негово обиталище. Сам Господ е изрекъл заповедта „Бъди изпълнен с Духа“ и тя носи в себе си обещание за своето изпълнение. За Отец е наслада в Христос да „обитава цялата пълнота“ и „и вие имате пълнота в Него“ (Кол.2:10).

Бог е излял любовта Си щедро, както на земята се излива освежителен дъжд. Той казва: „И нека облаците излеят правда; нека се отвори земята, за да се роди спасение и за да изникне едновременно правда“ (Исая 45:8). „Ние всички приехме от Неговата пълнота и благодат върху благодат“ (Йоан 1:16).