ДУХЪТ НА ИСТИНСКОТО ПОСТЕНЕ

 

Божият отговор  за поста е двоен: първо постът е необходим, за да може народът да помни миналото и да не го повтаря. Господ е предупредил прадедите им, че очаква от тях да живеят в доверие и покорност. Планът е наказание за техния упорит бунт. Така, че те са призовани да се поучат от предишните си грешки.  Второ Господ не изпитва удоволствие, когато хората гладуват. Когато те простят и смиряват себе си пред Него, покаянието и смирението трябва да се отразят в постъпките им. Да се пости, за да може човек да се самосъжалява, е загуба на време и усилия. Постът, освен всичко останало, трябва да представлява смъртта на аза, необходима за да може човек да протегне ръка и да служи на нуждите на другите. Духът на истинското постене и молитва прави ума и сърцето разположени към Божията воля.