ДУХЪТ НА КЛЮКАРСТВО

Духът на клюкарство е едно от специалните средства, които сатана използва, за да сее несъгласие и раздори, да разделя приятели и да подкопава вярата на мнозина в истинността на нашите позиции. Братята и сестрите са твърде склонни да обсъждат грешките и заблудите на другите и особено на онези, които огласяват смело дадените от Бога вести на изобличение и предупреждение.

Децата на тези бунтари слушат с отворени уши и поглъщат отровата на недоволството. Заслепени по този начин, родителите затварят вратите, чрез които могат да бъдат достигнати сърцата на подрастващите. Колко много семейства подправят всекидневната си храна със съмнение и мнителност. Те разкъсват на части характера на своите приятели и го поднасят като вкусен десерт. Едно подсладено късче клевета обикаля трапезата и става обект на коментар не само от възрастните, но и от децата. Така Бог се обезславя. Исус казва: “Истина ви казвам, понеже сте направили това на един от тия най-скромни Мои братя, на Мене сте го направили.“