ДУХЪТ НА ПОСТЕНЕТО

Постенето е избягване на всичко, което ни пречи да се приближаваме по-близо към Бог в молитва и изучаване на Библията. Казано ни е, че духът на истинския пост и молитва е духът, който спечелва ума, сърцето и волята за Бога.

Постенето не е бърз начин да получим чудо от Бога. Постенето е всичко, което ни прави да  смирим себе си, така че Бог да може да работи в нас и чрез нас. За определени неща постенето и молитвата са препоръчителни и подходящи. В Божията ръка те са средство за очистване на сърцето и съдействат за доброто разположението на духа. Получаваме отговор на молитвите си, защото смиряваме душите си пред Бога.

Нека се смирим пред Бога и Го търсим с цялото си сърце, ум и сила. Нека се приближаваме по-близо до Него чрез молитва и постене, и Той ще се приближава по-близо до нас.