ДУХЪТ ПРИДРУЖАВА ВСЯКА ИСКРЕНА МОЛИТВА

Религията, която идва от Бога, е единствената, която ще ни отведе при Него. За да Му служим с правда, трябва да сме родени от Божествения Дух. Това ще очисти сърцето и обнови ума, давайки ни нови способности да познаваме и обичаме Бога. Ще ни даде доброволно послушание към всичките Му изисквания. Това е истинското поклонение. То е плодът от делото на Светия Дух. Всяка искрена молитва е изготвена чрез Духа и такава молитва е приемлива за Бога. Откъдето и една душа да се протегне към Бога, там се изявява делото на Духа и на такава душа Бог ще открие Себе Си. Защото такива поклонници търси Той. Той чака да ги приеме и ще ги направи Свои синове и дъщери.