ДУХЪТ ПРОСЛАВЯ ХРИСТОС В МЕН

“Той Мен ще прослави, защото от Моето ще взема и ще ви известява (Йоан 16:14).

С тези думи Христос изявява коронното дело на Светия Дух. Духът прославя Христос като Го превръща в обект на върховно внимание, и Спасителят става насладата, радостта на човека, в чието сърце се извършва тази промяна.