ДУХЪТ ЩЕ ПРОСЛАВИ ХРИСТОС В МЕН

„Той Мен ще прослави, защото от Моето ще взема и ще ви известявам.“  (Йоан 16:14)

С тези думи Христос изявява коронното дело на Светия Дух. Духът прославя Христос като Го превръща в обект на върховно внимание, и Спасителят става насладата, радостта на човека, в чието сърце се  извършва тази промяна.

Покаянието пред Бога и вярата в Исус Христос са плодовете на обновителната сила на благодатта от Духа. Покаянието представя процеса, чрез който душата се стреми да отразява Христовия образ в света.

Христос дава на хората диханието на Своя собствен Дух и собствения Си живот. Светият Дух влага цялата Си енергия да действа в човешкото сърце и ум. Божията благодат засилва и умножава способностите ни и всяко усъвършенстване на нашето естество идва в подкрепа на делото за спасяване на души. Чрез сътрудничество с Христос Божиите чеда са едно цяло в Него и в човешката си слабост получават силата да вършат делата на Всемогъщия.

Целта на християнския живот трябва да бъде да се облечем с Христос и да ставаме все по-подобни на Него. Синовете и дъщерите на Бога трябва да напредват в уподобяването си на Христос – нашия Пример. Ежедневно трябва да съзерцават славата Му и да размишляват върху Неговото несравнимо величие.

О, дано кръщението на Светия Дух дойде върху вас, за да бъдете изпълнени с Него! Тогава ден след ден ще ставате все по-преобразени по Христовия образ; и при всяко действие в живота ви ще идва въпросът: „Това ще прослави ли моя Господ?“. С търпеливо постоянство в добри дела ще се стремите да Го прославяте и почитате, и ще получите дара на безсмъртието.