ДУХ НА ЗАПОВЕДНИЧЕСТВО

“Претърпявайте си един друг, и един на друг си прощавайте, ако някой има оплакване против някого; както и Господ е простил вам, така прощавайте и вие.” Колосяни 3:13

Христос хлопа от сърце на сърце. Ще продължат ли тези, които от години са получили вестта на истината, да се нуждаят все така от преобразяване? Някои дават открито свидетелство, че не разбират въздействието на Святия Дух. В тях властва духът на разрушението и събарянето. И най-малката следа от такъв дух на заповедничество трябва да бъде премахната. Господ има едно велико дело и работата в него трябва да се извърши от всички, които се оставят да бъдат инструменти в ръцете на Исус.