ДУШЕВЕН МИР

Душевният мир, който идва от чисти и святи мотиви и действия ще даде свободно и мощно развитие на всички телесни органи. Вътрешният мир и съвест, лишени от грехове спрямо Бога, оживотворява и подхранва интелекта като роса върху нежно растение. Тогава волята се насочва и контролира правилно, става по-решителна и същевременно остава свободна от извратеност. Размишленията стават приятни, тъй като са осветени. Ведрият ум, който можеш да имаш, ще бъде благословение за всички, с които общуваш. След време мирът и спокойствието ще станат естествени и ще отразяват скъпоценните си лъчи върху всички около тебе, като на свой ред се отразяват на тебе.

Свидетелства към църквата – том II   Издателство ,,Нов живот“