ДУШЕВЕН МИР

Душата, обръщаща се чрез всекидневна и искрена молитва към Бога за помощ, подкрепа и сила, ще има благородни и възвишени цели, ясни представи за истина и дълг и непрестанен глад и жажда за правдата. Чрез връзката с Бога, ще можем да даваме при общение  и на други светлината, мира и спокойствието , които царуват в нашите сърца. Силата, получена от молитвата към Бога, заедно с упоритите усилия за възпитаване на ума в съзерцателност и грижовност, подготвят човека за всекидневните му задължения и поддържа душевния мир при всички обстоятелства.