„Ще бъде като дърво, посадено при потоци води, което дава плода си на времето му и чийто лист не повяхва; във всичко, що върши, ще благоуспява“. (Пс.1:3)

Опасности заплашват всяка пътека и този, който излезе победител, наистина ще пее песен на триумф в Божия град. Някои хора имат силни черти на характера, които постоянно трябва да бъдат въздържани. Ако бъдат оставени под контрола на Божия Дух, тези черти ще бъдат благословение; в противен случай ще се окажат за проклятие. Ако хората, носещи се на вълните на популярността, не станат лекомислени, то това ще е чудо на милостта. Ако се осланят на собствената си мъдрост, както мнозина други го правят, тяхната мъдрост ще се окаже глупост. Но ако несебелюбиво се предадат на Божието дело, без никога да се отклоняват от принципите, тогава Господ ще ги обгърне с вечната Си десница и ще бъде за тях мощен Помощник.

Това е опасен век за всеки човек, имащ дарби, така ценни за Божието дело. Защото Сатана постоянно изпраща изкушенията си върху такива хора, опитвайки се да ги изпълни с гордост и амбиция. Когато Бог желае да ги използва, твърде често те стават независими и себедостатъчни; и се чувстват способни да се справят сами.

Молитва и усилия, усилия и молитва ще бъдат задачата в твоя живот. Трябва да се молиш така, все едно резултатите и похвалата се дължат единствено на Бога; и да се трудиш така, все едно дългът е единствено твой. Ако искаш сила, можеш да я имаш. Само вярвай в Бога, в Неговото Слово, действай с вяра и благословенията ще дойдат. Тези, които имат смирено, вярващо и покаяно сърце, Бог ги приема и чува техните молитви. А когато Той помага, всички пречки се преодоляват. Небесните благословения, получени даром ежедневно, ще бъдат като хляба на живота за душата и ще помогнат на човека да израсне морално и духовно като дърво, посадено при водни потоци.