Дърветата Гинко са основни претенденти  при изследването на климатичните условия някога, защото имат дълга история на вкаменелост. Дърветата съществуват и в наши дни, и са възможни сравнения. Група учените установили взаимна връзка между климата и порите в растенията, предназначени за тяхното дишане както при живите, така и при изкопаемите дървета  Гинко. Оказало се, че между тях няма съществени различия. Учените открили, че „физиологията на усвояването, на въглерода в листата и регулацията на изпарението на водата в Гинко са останали много сходни, без оглед на потенциалната възможност за еволюционни изменения през милионите години”.

В Nature Science Update срещаме доста смело заявление: „Дървото Гинко – това е жива вкаменелост”. „Сега няма никакви съмнения, че съвременното дърво Гинко е пряк потомък, на служилото за храна на динозаврите.” Оказва се, че за времето между живото Гинко и неговата вкаменолост са еволюирали животните и растенията! В същото време континентите са претърпеле огромните промени, метеоритите са унищожили 2/3 от всичко живо на Земята. И най-важното живите форми не са се изменили. Никаква микроеволюция! Медузата си е останала медуза, гъбата – гъба, патицата – патица, птицечовката- птицечовка, бръмбара рогач е бил „въоръжен” напълно, и т.н. Такива  остават до ден днешен!