Веднъж един човек наел водопроводчик да му помогне да си възстанови старата ферма. След като водопроводчика приключил първия труден ден на новата работа, една спукана гума и разваленото електричество на неговия огромен стар камион му загубило още един час. Камионът обаче така и не тръгнал. Собственикът предложил да го закара и докато пътували, водопроводчика стоял с каменно лице и не казал нито дума.

Когато пристигнали, той поканил работодателя си да влезе и да се запознае със семейството му. Докато влизали през входната врата, водопроводчика се спрял до едно малко дърво и докоснал върховете на клончетата с двете си ръце. Преди да отвори вратата той претърпял невероятна промяна. Неговото каменно лице се превърнало в усмихнато и той прегърнал двете си малки деца и целунал жена си.

Когато си тръгвал работодателя не можал да издържи на любопитството си и попитал какъв е този ритуал с дървото.

-О, това е моето дърво на проблемите. Зная, че не мога да избегна проблемите в работата си, но със сигурност тези проблеми не са на съпругата ми и децата. Затова аз просто ги окачвам на това дърво всяка вечер, когато се прибирам и моля Бог да се погрижи за тях. На следващата сутрин си ги вземам. Интересното е обаче, че когато дойда сутрин да си ги взема те са много по-малко отколкото съм оставил предната вечер.