ЕВАНГЕЛИЕТО В ОРЕХОВА ЧЕРУПКА

 

„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя единороден Син.“  Йоан 3:16

 

Бог – най-любящият

толкова възлюби – най – високата степен

света – най-голямото общество

че даде – най-великото действие

Своя единороден Син – най-големият подарък

за да не погине нито един-най-великото обещание

който вярва – най-лесното условие

в Него – най-великата личност

но – най-голямата разлика

да има – най-категоричната сигурност

вечен живот – най-голямото притежание

 

Майка и дъщеря чели третата глава от Евангелието на Йоан. След като прочела 16 стих, майката спряла и възкликнала: „Не мислиш ли мила, че този стих е изумителен?”

Детето помислило и отговорило: „Не.” Майката предположила, че малката не е разбрала правилно, затова повторила въпроса. Но момичето отново поклатило глава и казало: „Не. Щеше да бъде изумителен, ако се отнасяше за някой друг, мамо. Но той точно съответства на Бога!”

Наистина, детето със своята проста вяра разбрало, че е логично големият подарък на спасението да се очаква от великия Бог.

Нека да признаем с благоговейно преклонение, че Бог, Неговата любов и Неговият вечен дар са наистина „най-великите”.