ЕВА КАТО ПРЕОБРАЗ НА ЦЪРКВАТА

В онова далечно време в Едемската градина, Ева е била единствената жена и е била създадена изцяло за Адам. Ето защо, между всички старозаветни жени, които са преобрази на църквата, тя заема специално място. Във всяка от другите се проявяват различни качества на църквата. Ние я виждаме като избраницата на Годеника (Ребека), като представителка на езич­ниците (Асенета), като пътуваща през пустинята (Сепфора), като получаваща своето наследство (Ахса), като почитаща своя Господар (Авигея). Но между многото преобрази на църквата никой не е така показателен като Ева. Всички други жени ид­ват след грехопадението. Ева, от своя страна, живееща още в блаженото време преди появата на греха, притежава всички ка­чества, с които Бог желае да украси църквата, за да я свърже със Своя Син. Ева беше взета от Адам, за да му бъде върната и като помощничка и от двамата Бог направи едно цяло. Това е тайната на църквата:

Онова, което изцяло идва от Христос, се връща отново при Него.

Уочмен Ний