Еволюционната теория е просто една измама, скрита под маската на науката и защитавана единствено с цел да се съживи материалистическата философия. Тя е една измама, която се основава не на науката, а на промиването на мозъци, пропаганда и фалшификации.

Тя е една теория, която се проваля още в основата си. Причината е, че еволюционистите са неспособни да обяснят дори формирането на един-единствен протеин. Нито законите на вероятностите, нито физичните или химични закони предлагат  някаква възможност за случайното възникване на живота.

Звучи ли разумно или логично, докато не може да съществува нито един случайно формиран протеин, милиони от тези протеини да се свързват, за да образуват клетката на живия организъм, а милиарди от тези клетки да успеят да се формират и после, свързвайки се случайно, да образуват живите организми, от тях пък да се създадат рибите, след това от тези, които излизат на сушата – влечугите, от тях птиците и по този начин на земята да се образуват милионите различни животински видове?

Дори това да не ви се струва логично, еволюционистите вярват в тази легенда.

Но това е просто едно убеждение – или по-скоро вяра, защото те нямат дори едно-единственно доказателство, с което да подкрепят тяхната история. Те никога не са откривали междинни форми като полуриба полувлечуго или полувлечуго полуптица, нито пък са успели да докажат, че един протеин или дори една аминокиселинна молекула, изграждаща протеина, би могла да се образува при условията, които те наричат “първични“, и дори в своите високотехнологични лаборатории не са успели да направят това. Точно обратно, с всяко тяхно усилие самите еволюционисти са показали, че никога не е протичал никакъв еволюционен процес нито пък би могъл да протече някога на Земята.