ЕГОИЗЪМЪТ НИ

Спасителят копнее да ни даде по-голямо благословение, отколкото искаме, и отлага отговора на молитвите ни, за да покаже злото в нашите сърца и дълбоката ни нужда от благодатта Му. Той желае да се откажем от своя егоизъм, който ни подтиква да Го търсим. Признавайки безпомощността и острата си нужда, трябва да се доверим напълно на Исусовата любов.