ЕГОЦЕНТРИЧНИ МОЛИТВИ

 

Той ненавижда молитвите и подбудите на тези, които се оставят да бъдат водени от лошите черти в характера си. Сатана знае, че малко време му остава и затова подтиква все повече и повече човеците да стават алчни и завистливи, след това се радва, като ги вижда да се занимават със скъперничество и  егоизъм.

Една егоистична молитва: Притчата за фарисея и митаря, високомерната и надменна молитва: “0, Боже, благодаря Ти, че на съм като другите човеци…”, представлява очебиен контраст с настоятелната молитва на каещия се грешник: “Бъди милостив към мене, грешника.” Лука 18:11-13

Високомерната молитва на фарисея показва, че неговото сърце е безчувствено към влиянието на Св.Дух, и че Той не желае да получи нищо.

Фарисеят влезе в храма, за да бъде хвален, а не защото се чувстваше грешен или че, имаше нужда от прощение, но той вярваше, че е праведен и искаше да му се възхищават. Той гледаше на своето вероизпоаедание като на акт, достоен за уважение, които ще го препоръча на Бога.

Преди да получи прощението и мира, фарисеят трябваше да опознае себе си. Той не беше убеден за своя грях. Св.Дух не можеше да действа върху него. Неговата душа беше облечена с една броня от собствена правда, която не можеха да пробият стрелите, отправяни от ръката на ангели.