ЕДИНАДЕСЕТИЯТ ЧАС

Някой си човек имал приятел християнин, който го убеждавал да приеме Христос за свой Спасител. Но той отказвал, като се мотивирал по следния начин:

—           Има време за всичко. Ще повярвам в предсмъртния си час, така както направил разбойника на кръста. Всеки човек има пред себе си своя единадесети час.

Тогава неговият вярващ приятел го попитал:

—           Кой разбойник имаш предвид, защото там са били двама?

Смутен човекът отговорил:

—           О, виж това го бях забравил. Помислих си само за този, който бе спасен.

Не след дълго приятеля  постъпил разумно, като се обърнал към Господа, за да не погине, както другият разбойник.

Да бъдем уверени в спасението си не е високомерна решителност, нито дързост, а е Божие обещание.