ЕДИННИ В ПОСТ И МОЛИТВА

Бог изисква тези, които носят отговорности често да се срещат да се съветват един друг и искрено да се молят за мъдрост която само Той може да им даде.Представяйте заедно трудностите си пред Бога.Говорете малко, много скъпоценно време е било изгубено в разговор, който не донася светлина. Нека братята да бъдат единни в пост и молитва за мъдрост, която Бог е обещал да им достави щедро.