ЕДИНСТВЕНАТА БЕЗОПАСНА ПЪТЕКА

„И ушите ти ще слушат зад теб слово, което, когато се отклонявате надясно и когато се отклонявате наляво, ще казва: Този е пътят, ходете по него.“ (Исая 30:21)

Знам, че човешките същества страдат много, понеже излизат от пътеката, която Бог е избрал за тях. Вървят в искрите на пламъка, който сами са подпалили, и сигурният резултат от това е страдание, безпокойство и скръб. Могат да избегнат всичко това, стига да предадат волята си на Бога и да Му позволят да направлява пътищата им. Господ разбира, че е нужно да се противопостави на нашата воля и път, и да ги подчини на Своя план.

Каквато и пътека да избере Бог за нас, какъвто и път да е определил за нозете ни – това е единствената безопасна посока. Трябва ежедневно да проявяваме дух на детско доверие и да се молим очите ни да бъдат помазани с небесен мехлем, за да различаваме знаците на Божията воля и да не се объркваме в представата си, че нашата воля контролира всичко. С очите на вярата, с детско доверие трябва да гледаме към Бога и да следваме указанията Му. Тогава трудностите ще се разпръснат. Обещанието е: „Аз ще те вразумя и ще те науча (…) Ще те съветвам, като върху теб ще бъде окото Ми“ (Пс.32:8).

Ако идваме при Бога със смирен и покорен дух – не с молитвите на нашите предварително оформени планове според собствената ни воля, но с пълно упование и готовност да бъдем научени, както и с вяра, тогава наша е привилегията да изискваме обещанието всеки час и всеки ден. Възможно е да се усъмним в себе си. Затова е нужно да се пазим от силата на собствените си наклонности, за да не следваме своя си ум и своите планове, въобразявайки си, че това е Божият път.

Нашият Небесен Баща е наш Водител и трябва да се покорим на дисциплината Му. Ние сме членове на Неговото семейство. Той има право на нашето служене. И ако един от членовете на семейството Му настоява да върви по своя си път и да върши каквото му е угодно, този дух би довел до объркване и усложняване на нещата. Не трябва да се учим на собствените си пътища, но на Божите пътища и воля.