ЕДИНСТВЕНАТА ЗАЩИТА НА МЛАДИТЕ

Всред опасностите на тези последни дни, единствената защита на младите е в едно постоянно нарастващо бдение и молитва. Младежът, който намира своята радост в четене на Божието Слово и в часа на молитва, ще бъде постоянно освежаван чрез даровете от източника на живота. Той ще постига ръст на морална добродетелност и размах на мисълта, която други не могат да схванат.