Христос е единствената ни надежда. Елате при Бога в Неговото Име, Който даде живота Си за живота на света. Разчитайте на ефикасността на Неговата жертва. Покажете че Неговата любов, Неговата радост е в душата ви и поради това радостта ви е пълна. Силата ни е в Бога. Молете се много. Молитвата е живота на душата. Молитвата с вяра е оръжието, с което можем успешно да се съпротивим на атаките на врага.