ЕДИНСТВЕНАТА ПРИЧИНА

С лоши чувства няма да влезем в Божието царство. С хладни също. Тъй като не се съмняваме, че омразата е фатална за нашия характер и спасение, често хитруваме, търсейки просто по-меки и дипломатични начини да я прикрием, обясним или дори оправдаем. Твърдим, че става дума за чест, достойнство, справедливост, а не признаваме истинските си мотиви – завист и гордост. Единствената причина това да е така, се нарича себелюбие. Точно тази злокачествена и погрешно насочена любов /към себе си вместо към другите/ причинява цялата всемирна болка и нещастие. Грехът, всеки грях, всички нарушения, престъпления и злоупотреби, малки и големи, рафинирани и брутални, имат в някаква степен връзка с егоизма.

,,Истинското лице на Лаодикия”   Издателство ,,Нов живот”