ЕДИНСТВЕНИЯТ ИЗХОД

Независимо колко майсторски маскираме истинския си облик и колко дълго успяваме да поддържаме у другите доброто им впечатление от нас, някоя по-особена ситуация създава условия да покажем автентичната си същност. Тогава биваме изумени от самите себе си. Не вярваме, че сме способни на такъв провал. За момент сме изпуснали своята маска и в лицето на своето любимо Аз вече можем да разпознаем уродливи черти от физиономията на Сатана. Оказва се, че само сме имитирали Христови последователи; че вместо да останем Божии деца, сме били осиновени от дявола; че уж сме готови да умрем за Христос, а сме способни да се отречем от Него.

Трябва да ни стане ясно – не се ли разделим със себелюбивото Аз, тогава нашето черкуване, проповядване, молитви, християнски навици и тем подобни са само актьорска игра. /Матей 7:22,23/ “Духът на егоизма, ако се култивира, се превръща във всепоглъщаща сила, която не може да бъде победена от нищо, освен от властта на Христос.” /Елън Уайт, “Свидетелства”, том VІ/

,,Истинското лице на Лаодикия”   Издателство ,,Нов живот”