ЕДИНСТВЕНИЯТ СИГУРЕН ОРИЕНТИР

С греха можем да се отнесем по различен начин – да го крием, да го отричаме, да го оправдаваме, или да се заемем с разрешението му по правилния начин. Колкото повече отричаме личната си вина и отговорност пред Бога, толкова повече затваряме пътя за справянето с него. Домовете за душевно болни нямаше да са толкова препълнени, броят на самоубийствата нямаше да е толкова висок, депресиите нямаше да са толкова често явление, ако хората знаеха, че могат да бъдат простени. И ако знаеха как.

Тъй като след грехопадението съвестта се оказа недостатъчно надежден морален водач за човека (каквото е било първоначалното й предназначение), единственият сигурен ориентир остава Божието Слово. То изразява Божията воля и разкрива Неговите дефиниции за основните морални категории. По тази причина на него може да се разчита безусловно като на безупречен възпитател и съветник.

,,Господи дължиш ми обяснение“  п-р Едуард Кешишян