Времето е нещо ЕДИНСТВЕНО И УНИКАЛНО – никога не се повтаря.
Георг Даумер казва: “Три неща никога не се връщат: пуснатата стрела, казаната дума и изминалият ден.”

Затова е много важен въпросът: “КАК СИ ПРЕКАРВАМЕ ВРЕМЕТО?”
Някой сe е потрудил да направи статистика, как един 90-годишен мъж е прекарал тези дълги години от живота си.

Ето каква била равносметката: 26 години – спане; 21 години – работа; 228 дни – бръснене; 140 дни – покупки и продажби, плащане на сметки; 26 дни – съветване и мърморене на децата; 2 дни – за подсвиркване на кучето; 26 часа – смях.

Не мога да кажа, доколко тези изчисления са обективни и правдиви, но едно е ясно: НИЕ НЕ ОТДЕЛЯМЕ ДОСТАТЪЧНО ВРЕМЕ ЗА ХУБАВИТЕ НЕЩА.

Колко време е било отдадено на радост и смях за един 90-годишен живот? 26 ЧАСА! 26 години спане срещу 26 часа смях!