ЕДИНСТВЕНИЯТ СЪДИЯ

“Защото Човешкият Син дойде да спаси погиналото.” Матей 18:11

Исус Христос е единственият Съдия, Който може да отсъди кои човешки същества са годни да получат вечен живот. Портите на светия град ще се отворят за онези, които са били смирени, скромни, кротки Негови последователи, и са научили уроците си от Него. Получили са от Христос своята застраховка „Живот“, оформяйки характера си по божествено подобие.