ЕДИНСТВО В ХРИСТА

 “Аз в тях, и Ти в мене, за да бъдат съвършени в единство; за да познае светът, че Ти си Ме пратил, и си възлюбил тях както си възлюбил и Мене.”
(Йоан 17:23)

Мои братя и сестри, застанете твърдо върху издигнатата основа и упорито работете за постигането на единение с Христа. Любовта на Спасителя е с всички Негови последователи, тръгнали да изпълняват Божието намерение в цялата Му пълнота и височина. Те трябва да бъдат едно с Него, въпреки че са пръснати по целия свят. Бог, обаче, не може да ги въведе в това единство, докато не пожелаят да сменят своите лични планове с Неговия.

Когато се замислим какво изтърпя и понесе Христос за нас, трябва ли да се оплакваме, когато сме призовани да понесем себеотрицание и страдание? Нима Бог няма да се засрами от нас? Нека се възрадваме, че ни е дадена привилегията да бъдем приготвени за наследството на Неговата слава… Нека живеем така, че примерът ни да води грешници при Спасителя. Христос се възнесе с човешкото Си естество в небесните дворове, затова цялото човечество може да твърди, че има свой представител пред Божието лице. В Него можем да постигнем съвършена пълнота.