ЕДИНСТВО

“да бъдат всички едно; както Ти, Отче, си в Мене и Аз в Тебе, тъй и те да бъдат в Нас, за да повярва светът, че Ти си Ме пратил.”
Йоан 17:21 

Бог призовава народа Си да се обедини. Но нашето единство ще бъде истинско, само когато се движим нагоре към върха на Голгота, когато ежедневно разпъваме на кръста себелюбието си. Всички усилия за постигане на единство, които не са основани на една облагородяваща, покоряваща Христова любов в сърцето, са обречени на неминуем неуспех.