ДА БЪДЕМ ЕДИННИ КАТО БОЖИИ ДЕЦА

“Защото всички сте Божии чеда чрез вяра в Исус Христос” (Гал.3:26).

Единството, съществуващо между Христос и учениците Му, не заличава ничия индивидуалност. В ум, цели и характер те са едно, но в същото време са отделни личности. Чрез сътрудничеството си със Светия Дух и чрез спазването на Божия закон човек става съучастник в Божественото естество. Христос води Своите ученици в жив съюз със Себе Си и с Отец. Чрез делото на Светия Дух в човешкия ум човекът става едно цяло с Исус Христос. Единството с Него създава здрава връзка и помежду ни. И тази връзка е най-убедителното доказателство пред света за величието и благородството на Христос, както и за силата Му да отнема греха.