ЕДИНСТВОТО, КОЕТО ХРИСТОС ЖЕЛАЕ

  “И Той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък благовестители, а други пастири и учители, за делото на служението, за назиданието на Христовото тяло, с цел да се усъвършенствуват светиите; докле всички достигнем в единство на вярата и на познаването на Божия Син, в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота”

(Ефесяни 4:11-13)

 

Чрез нашето единство ние трябва да дадем силно, неоспоримо доказателство, че Христос дойде на този свят, за да спасява грешници. Сатана се стреми с цялата си изобретателност да попречи на човешките същества да носят това доказателство. Неговото желание е хората да развият в себе си една неосветена личност, така че впоследствие да е невъзможно да се обичат взаимно. Твърде често наричащите себе си християни се поддават на внушенията му, и тогава най-малките дреболии стават причина за големи различия. Хора, изповядващи и показващи благочестие, издигат високи разделителни стени между своите съработници, защото не всички мислят по точно определен, еднакъв начин, и не следват еднакви пътища. Христос се помоли за единството на учениците Си. Неговата воля е последователите Му да работят заедно в християнско единство.