ЕДИН ЕДИНСТВЕН НАЧИН

ПГоляма слабост има в себелюбието, себеиздигането и гордостта, а в смирението има голяма сила. Истинското ни величие изчезва, когато мислим повече за себе си. Бог трябва да изпълни всичките ни мисли и когато сърцата ни са запалени от любов към нашия Изкупител и към хората, ние имаме това величие. Простотата на характера и смирението на сърцето ще донесат щастие, а себеиздигането – недоволство, тъга и постоянно разочарование. Има един единствен начин да получим божествената сила и това е – да мислим по-малко за себе си и повече за това, как да направим другите щастливи.
Отделени от Бога, потънали в гордост и тъмнина, ние постоянно се стремим да издигаме себе си и забравяме, че смирението на ума е сила. Силата на Спасителя не се състоеше в остри, пронизващи душата думи, а в Неговото благородство и в простичките, непретенциозни маниери, които Го правеха Покровител на сърцата.

Съкровища от свидетелства – том I