ЕДИН ЕДНО, ДРУГ ДРУГО

“И Той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък благовестители, а други пастири и учители”
Ефесяни 4:11 

Прогласяването на великата евангелска вест е работа, възложена на Христовите ученици. Някои от тях ще работят по един начин, други ще поемат друг дял от нея, в зависимост от личното им призвание и ръководството, дадени от Господа. Не всички работят в едно и също поприще на делото, но всички могат да се обединят в своите усилия. Словото на живия Бог трябва да се разнесе из целия свят. Благовестието трябва да се проповядва с голяма сила и да бъде белязано от практическото проявление на Божия Дух.